et   ru                       1453415422 facebook square social media 125x125    

ELEKTRIVARUSTUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE

SÜSTEEMI KUI TERVIKU PROJEKTEERIMINE

Image
 

oimiva ning turvalise elektrivarustussüsteemi aluseks on läbimõeldud ja optimaalne projekt. See annab hoone või ehitise omanikule või haldajale täpse ülevaate sellest, millest süsteem koosneb ja kuidas ta toimib.

Teostame elektrivarustussüsteemide projekteerimist nii eluhoonetele (eramud, korrusmajad) kui ka tootmis- ja ärisektorile (bürood, restoranid, laod ja muud äripinnad):

– koostame vajalike valgustite ja pistikupesade paigutusskeemid
– teeme valgustustugevuse arvutused
– teostame üldkoormuse arvestused ja valime sobiva kaitseaparatuuri
– valime süsteemi koormusega sobivad kaablid
– teostame elektrikilpide projekteerimise
– projekteerime maanduskontuurid ja piksekaitsed
– koostame elektritöödeks vajalikud tööjoonised ning dokumendid.